Nowe Forum Gospodarcze - listopad 2003

W dniu 4 listopada 2003 roku, o godzinie 17,30 w świetlicy Banku Spółdzielczego w Andrychowie odbyło się spotkanie środowisk gospodarczych Zachodniej Małopolski z Marszałkiem Województwa Małopolskiego Panem dr. Januszem Sepiołem. Organizatorem spotkania był Zarząd Główny Stowarzyszenia Przedsiębiorców Małopolski. Zebranie prowadził Zbigniew Grzyb - wiceprzewodniczący SPM, który w imieniu swoim i szefa SPM Adama Marczyńskiego powitał zaproszonych gości: delegację rzemiosła z panem Kazimierzem Góralczykiem - wiceprezesem Izby Rzemieślniczej w Bielsku - Białej i straszym Cechu Rz.R. w Wadowicach, Stanisławem Nieciakiem - członkiem Zarządu Izby Rzemieślniczej w Krakowie i Starszym cechu RZ.R. w Kalwarii Zebrzydowskiej, Tadeuszem Krzeszowiakiem - starszym Cechu Rz.R. w Oświęcimiu, Franciszkiem Węgrzynem - starszym cechu Rz.R. w Kętach, Franciszkiem Targoszem - starszym cechu Rz.R. w Suchej Beskidzkiej, Marianem Cichoniem i M.Piekiełko - podstarszymi Cechu Rz.R. w Andrychowie. Delegację przedsiębiorców z p. K. Jelonkiem Prezesem Związku Pracodawców "Podbeskidzie", kupców z szefową Stowarzyszenia Kupców - Zofią Karpińską, przediębiorców suskich S. Strączkiem, wadowickich Dariuszem Kułagą,  i oświęcimskich z  Andrzejem Szydlikiem. Samorządowców reprezentowali: Przewodniczący Rady Powiatu wadowickiego - Józef Łasak, V-ce przewodniczący - Zbigniew Mieszczak, Przewodniczący Rady Gminy Andrychów - Zbigniew Janosz, Burmistrz Andrychowa - Jan Pietras, wiceburmistrz Tomasz Partyka, radni reprezentujacy środowiska gospodarcze: Stefan Jakubowski, Jan Walczak, Kazimierz Fąferko, Eugeniusz Cinal, Sebastian Ramenda, Józef Sordyl, Jan Witkowski. Fundację Samorządność i Demokracja reprezentował dyrektor Adam Zyzman, a wadowicki oddział SD - Józef Moćko. W sumie w spotkaniu uczestniczyło ponad 70 osób reprezentujących różne branże i ogranizcje gospodarcze. Ponieważ niektórym przdstawicielom "obiektywnej" prasy nie chce "przez gardło przejść" nazwa organizatora (wiemy dlaczego! i w najbliższym czasie o tym napiszemy w NFG) , uprzejmie infomujemy, że organizatorem spotkania było STOWARZYSZENIE PRZEDSIĘBIORCÓW MAŁOPOLSKI z siedzibą ZG w Andrychowie.
W najbliższym numerze Nowego Forum Gospodarczego przedstawimy sprawozdanie ze spotkania wraz z artykułem P. Marszałka Janusza Sepioła, odnoszącego się do problematyki Zachodniej Małopolski.
Magazyn dostępny będzie w kolportażu ok. 20 listopada 2003 roku.

 

A oto co o spotkaniu pisze "Dzennik Polski" www.dziennik.krakow.pl z dnia 6.XI.2003 roku


W Andrychowie

Z marszałkiem o problemach

Służba zdrowia, bezrobocie, zagrożenie ze strony supermarketów, dziurawe drogi, a także możliwości starań o unijne dotacje były głównymi tematami spotkania przedsiębiorców, rzemieślników i kupców z powiatów: oświęcimskiego, wadowickiego i suskiego z marszałkiem Małopolski Januszem Sepiołem w Andrychowie. Marszałek cudów nie obiecał, ale zadeklarował swoją pomoc i wsparcie.

Tematem spotkania w Andrychowie miała być polityka gospodarcza Urzędu Marszałkowskiego w stosunku do małych i średnich przedsiębiorców oraz możliwości rozwoju gospodarczego. Tak było na początku. Marszałek szeroko omówił programy wsparcia dla małych i średnich przedsiębiorstw ze środków unijnych. Potem posypał się na niego deszcz pytań. Janusz Sepioł przyznał, że niektóre tematy nie mieszczą się w granicach jego kompetencji. Podkreślił, że w Małopolsce jest bardzo niski poziom bezrobocia i są nadzieje na dalszą poprawę. - Struktura gospodarczego województwa małopolskiego wskazuje, że ten region powinien się nadal rozwijać. Jestem spokojny o to, że w najbliższych latach bezrobocie będzie głównym problemem sąsiedniego województwa śląskiego. W Małopolsce powinno być coraz lepiej - uważa Janusz Sepioł.

Z kolei w drażniącej kupców sprawie ofensywy supermarketów do centrów miast przyznał, że kiedyś popełniony został błąd. - Bez wątpienia wielkopowierzchniowe sklepy nie powinny tak głęboko sięgać do centrów miast. Tak się dzieje, bo zezwala na to prawo. W niewielkich miejscowościach, jak Andrychów, stanowią one szczególną uciążliwość dla małego handlu. Ale wszystko wskazuje na to, że ta ofensywa została już powstrzymana. Nowe plany zagospodarowania przestrzennego uniemożliwiają dalszą ekspansję dużych sklepów do śródmieści - mówił marszałek.

Gospodarze spotkania obdarowali marszałka pamiątkami. Janusz Sepioł otrzymał m. in.... własny portret wykonany przez andrychowskiego artystę Waldemara Bizonia. - W życiu nie dostałem takiego prezentu. Ale w rzeczywistości mam chyba trochę krótsze włosy - nie krył zadowolenia Janusz Sepioł.

Wizyta w Andrychowie była jednym z punktów programu pobytu gospodarza województwa małopolskiego w powiecie wadowickim. Tego samego dnia odwiedził także: Stryszów, Kalwarię Zebrzydowską i Wadowice.

(GM)

Fotografie ze spotkania: Andrzej Szydlik - dziennikarz Nowego Forum Gospodarczego.

Zbigniew Grzyb i Janusz Sepioł

z pamiatkami z Andrychowa
Zbigniew Grzyb - Wiceprzewodniczący Stowarzyszenia Przedsiębiorców Małopolski w imieniu organizatorów i zaproszonych gości wita Marszałka Województwa Małopolskiego dr Janusza Sepioła Marszałek zaskoczony: odbiera swój portret wykonany przez członka SPM Waldemara Bizonia, książkę o przemyśle andrychowskim autorstwa Józefa Zembronia oraz kwiaty od Weroniki Sobity właścicielki szkoły języków obcych z Andrychowa

pełana sala

pełna sala

Jak zwykle na spotkaniach organizowanych przez SPM. Pełna sala.

Mówi prezes BS w Andrychowie - Antoni Zadora

pełna sala

pełana sala

Mówi Marszałek Janusz Sepioł

... a zebrani słuchają i pilnie notują...

powrót do spisu treści