Nowe Forum Gospodarcze - kwiecień 2003

Magazyn dostępny w kioskach "RUCH", urzędach pocztowych i prenumeracie, w numerze m.in.
(w internecie: na niebiesko pola aktywne, kliknij, a uzyskasz więcej informacji). Aktualizacja w internecie w miarę napływu informacji, dlatego treść wydania tradycyjnego może się różnić od wydania internetowego.

Pierwsza strona wielkanocnego wydania NFG

CO PISZĄ O NASZYCH!!! "STOLARZ W UNII"

Program Dni Filmu Polskiego w Brzeszczach - kliknij

KLIKNIJ NA TYTUŁ A PRZECZYTASZ CAŁY ARTYKUŁ

.

OFIARA KRZYŻA SPEŁNONA,
Słowa bardzo przejmującej pieśni

OFIARA KRZYŻA SPEŁNONA,
Krew płynie z tysiąca ran
W okropnych mękach już kona
Nasz Zbawca, nasz Bóg i Pan
Opadła zsiniała głowa
Gwóźdź rani stopę i dłoń
Wkoło korona cierniowa
Rozdziera najświętszą skroń.

OBRAZKI

Noc. Pożar. Płonie dom mieszkalny. Na szczęście ktoś, kto z jakichś powodów czuwał w nocy, zaalarmował mieszkańców. Zdążyli uciec! Liczą się, szukają. Nagle słychać płacz jednej z kobiet: Mój syn, mój dziesięcioletni syn, nie ma mojego syna! Został w domu. Inni ocaleni pocieszają ją mówiąc, że zdążył uciec. Inny widział go jak biegł do sąsiadów, jeszcze inny twierdzi, że biegł do pobliskiego lasu. W obliczu zagrożenia pamięć ludzka zaczyna płatać figle i niektórzy swoją imaginację zaczynają brać za rzeczywistość. Ale matka nie wierzy.

Nóż w wodzie - widz w kinie!

Kadr_ze_ShowA propos konferencji prasowych po tych filmach zorganizowanych w Krakowie, to one także przypominały reality - shows, których goście - twórcy filmowi żalili się na złe i nieuczciwe przyjęcie ich filmów przez warszawskich krytyków filmowych. O złośliwie negatywne krytykowanie polskich filmów posądzono też krakusów, a aktor Cezary Pazura zagroził publicznie dziennikarzom, iż na film, który sam kiedyś wyreżyseruje nie wpuści już dziennikarzy za darmo. To nie czcze pogróżki, bo tak zaplanowano program pobytu tych ekip w Krakowie, by nie starczyło czasu na indywidualne wywiady.

Królikowski jest dobry na wszystko

Kadr_z_Superprodukcji_Królikowski_z_Magdalena_SchejbalRafała Królikowskiego oglądamy od 10 lat w głównych rolach w polskich filmach współczesnych i kostiumowych Z aktorem rozmawiamy po premierze prasowej komedii Juliusza Machulskiego pt. "Superprodukcja", gdzie zagrał rolę dziennikarza, który musi samodzielnie wyreżyserować film. Na co dzień aktor występuje na scenie Teatru Powszechnego w Warszawie.

Z aktorem rozmawia Wiesław Adamik

Bank Spółdzielców i Klientów

Paweł Siano i Antoni ZadoraW 2003 roku Zarząd Banku Spółdzielczego w Andrychowie pracował w pięcioosobowym etatowym składzie. Przez ostatnich dziesięć lat zrzeszeni byliśmy w Gospodarczym Banku Południowo Zachodnim S.A. we Wrocławiu. W 2002 roku na bazie tegoż Banku powstał Bank Polskiej Spółdzielczości S.A. w Warszawie. Na koniec 2002 roku właścicielami naszego Banku było 1364 członków tj. o 13 więcej niż rok wcześniej. Zarząd przyjął 52 członków, ale z różnych powodów ustało członkostwo 39 osób. 1045 członków posiada udziały administrowane w Centrali, a 319 w Oddziale w Wieprzu.

BPS - bank polski i zrzeszający banki spółdzielcze

Paweł SianoSpółdzielcy posiadający udziały w Bankach Spółdzielczych mają wpływ na decyzje podejmowane przez zarządy banków. Zgodnie z prawem zarządy odpowiadają przed radami nadzorczymi a rady nadzorcze, których członkowie wybierani są przez udziałowców, przed walnymi zebraniami spółdzielców lub zgromadzeniami przedstawicieli. To rada nadzorcza banku zatrudnia zarząd i to rada nadzorcza współodpowiada za kondycję banku, a członkowie rady nadzorczej odpowiadają również prawnie przed organami sądowymi.

Zakupy Maspexu

Maspex zakupił 75% akcji firmy Lubella SA. Wartość transakcji wyniosła 81 mln zł. Pozostałe akcje należą do Skarbu Państwa i pracowników.
Maspex zakupił 2.390.056 akcji firmy Lubella SA od wszystkich Narodowych Funduszy Inwestycyjnych oraz od banku PKO BP. Obecnie firma posiada ponad 75% akcji lubelskiej spółki. Wartość transakcji wyniosła około 81 milionów zł.
Największy pakiet - 33,17%, Maspex zakupił od V Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Victoria, na podstawie umowy zawartej w dniu 9 stycznia 2003 r. Wykonanie podpisanej wtedy umowy wymagało zgody Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, którą wadowicka firma otrzymała 4 marca bieżącego roku. Pozostałe akcje należały do Narodowych Funduszy Inwestycyjnych kontrolowanych przez BRE i PZU oraz do banku PKO. Obecnie 25% akcji posiada Skarb Państwa i pracownicy spółki Lubella SA.

Banki szybko nie poderwą polskiej gospodarki

Krzysztof Pietraszkiewicz- Z czego żyją banki w Polsce? Z usług dla firm i ludności, czy raczej w obsługi państwowych papierów wartościowych?
- Banki zarabiają głównie na transakcjach o charakterze depozytowo-kredytowym, bowiem uzyskują ok. 50% wyniku z działalności bankowej z tytułu dochodu z odsetek. Kolejnymi ważnymi źródłami dochodów są prowizje i opłaty bankowe (23% wyniku z działalności bankowej) i wyniki z pozycji wymiany (16%). W sprzyjających okolicznościach bardzo znaczącym przychodem są ponadto inne operacje na rynku pieniężnym lub kapitałowym. Sektor bankowy w ostatnich latach zaczął mniej zarabiać na udzielaniu kredytów, ale to następstwo stanu polskiej gospodarki. Zmalało tempo wzrostu PKB, w wielu branżach występuje niepewna sytuacja, zwiększyła się liczba upadłości firm. Banki musiały więc w większym stopniu skierować zainteresowanie na transakcje pośredniczące i operacje na rynkach pieniężnych i walutowych.

Paranoja spamu

Śmieciarze za delegalizacją śmieci
Spam - z angielskiego konserwa mięsna, mielonka, jest synonimem niechcianej korespondencji przesyłanej pocztą elektroniczną. Burzę w szklance wody rozpętali jak zwykle dwaj amerykańscy prawnicy, którzy przed wielu laty wysłali tą drogą ofertę usług wypełniania formularzy loterii wizowej. Rolę obrońców moralności odegrali jednak nie sędziowie, lecz administratorzy serwerów, którzy odcięli firmie dostęp do Internetu.  Dlatego wśród przeciwników spamu można dziś znaleźć przeważającą większość prasy, rozmaitych społeczników, antyglobalistów, ale przede wszystkim administratorów zatrudnianych przez dostawców usług internetowych. Powód tego zjawiska jest banalny. Pracę administratora sieci można porównać do technologicznego śmieciarza, który oczyszcza wirtualną przestrzeń z elektronicznych śmieci, zakłócających pracę systemów. Administratorzy, jak pewnie większość z nas, chcą pracować mniej. Najłatwiejszą drogą jest więc delegalizacja śmieci. Jest to zjawisko niebezpieczne, ponieważ wszelkie próby penalizacji działań marketingowych, prowadzą do ograniczenia wolności gospodarczej i stanowią przykład najgorszych praktyk z czasów socjalizmu.

Wzorem "Warszawki"

TFestyn w Rajskiej Wiosce,
 której wg. TVP nie ma!elewizja TVP 3 w Krakowie, dnia 6.04.2003 r., w ramach Kuriera, ok. godz. 9.35 wyemitowała felieton o potrzebie rozwijania działalności wiosek dziecięcych, o tym, że jest ich tak mało, bo tylko trzy w Polsce. Wymieniono nazwy miejscowości, w których one się znajdują. Chwała tym miejscowościom i opiekunom tych wiosek, że chcą, potrafią i dążą do poprawy losu sierocych dzieci, stwarzając im warunki na wzór rodzinnych. Chwała i tym, którzy głoszą o potrzebie istnienia i rozwoju takich wiosek. Dziwnym jedynie może wydawać się fakt, iż żadna z tych wymienionych wiosek nie znajduje się na terenie województwa małopolskiego. Dziwne, dlatego, że wymieniono tylko te poza małopolskie, mimo, iż pod bokiem Krakowa, w Rajska, wiosce graniczącej z zachodnio-małopolskim powiatowym miastem Oświęcim, znajduje się Wioska Dziecięca im. Janusza Korczaka, którą przemilczano, a na której rzecz działa Fundacja Wiosek Dziecięcych "MAJA". Wioska ta powstała w 1994 roku, mieszka w niej, ze swoimi "mamami" zwykle 25 dzieci. Mogłoby więcej mieszkać, bowiem kolejne domki czekają na wykończenie, a sieroty, których niestety przecież wiele, czekają na dar serca.

Stół Wielkanocny - 2003.
Międzygminny Konkurs Potraw

Stowarzyszenie Gospodyń Wiejskich z siedzibą w Andrychowie oraz jego przewodnicząca Czesława Wojewodzic wielokrotnie zaskakiwało nas cennymi inicjatywami. Tym razem kolejny Miedzygminny Konkurs Potraw "Stół Wielkanocny -2003" odbył się w Wiejskim Domu Kultury w Sułkowicach Łęgu k/Andrychowa. Impreza w której uczestniczyło ponad 300 osób, należała do jednej z najbardziej udanych imprez Zachodniej Małopolski.
Do konkursu przystąpiły trzyosobowe zespoły reprezentujące Koła Gospodyń Wiejskich z powiatów wadowickiego, suskiego i oświęcimskiego. Jury, której przewodniczyła Małgorzata Drabczyk, oceniało estetykę stołu wielkanocnego, dobór potraw i walory smakowe potraw.

Aktorstwo mam w genach

MONIKA KANIOWSKA - Debiutowałaś w filmie młodego reżysera Przemysława Wojcieszka....
Maria_Schejbal_w_SuperprodukcjiMAGDALENA SCHEJBAL - Decydując się na pracę w "Głośniej od bomb" wiedziałam, że to jest produkcja niezależna, niskobudżetowa. Wiedziałam, że będziemy się spieszyć i trzeba będzie się "bardzo spiąć". Mieliśmy świadomość, że Przemek nie jest profesjonalnym reżyserem. Napisał jednak świetny scenariusz, wiedział, co chce zrobić. Już się zdążyłam przyzwyczaić do siebie na dużym ekranie. Przy okazji promowania "Głośniej od bomb", widziałam ten film i siebie ponad 20 razy. Dziwne uczucie patrzeć na siebie na ekranie. Czuje się trochę takie niedowierzanie, że to ja.

Rzeźbiarka OSTATNIEJ WIECZERZY

Rzeźbiarka Ewa OpyrchałOpyrchałowie mieszkają w Kalwarii Zebrzydowskiej i jak wiele rodzin w tym mieście trudnią się rzemiosłem artystycznym. Mąż prowadzi firmę meblarską, żona poświęca się z pasją rzeźbie w drewnie. Odwiedziliśmy ich pewnego dnia, aby porozmawiać o ich pracy, życiu i rodzinie. Już przy wejściu do ogrodu stwierdziliśmy, że jest to miejsce unikalne, bowiem powitały nas widoczne z dala rzeźby świąteczne. Mieszkańcy tej willi na każde święta wystawiają przed dom lub na balkon rzeźby Krystyny Opyrchał stosowne do danego święta chrześcijańskiego. Niejeden pielgrzym, jeśli trafił w drodze do klasztoru do tej bocznej dróżki, z zaskoczeniem je zauważa. Ich autorką jest Pani Domu. Rzeźbienie jest jej pasją od niedawna, bo zaledwie od 4 lat. Nigdy wcześniej nie zajmowała się rzeźbą w praktyce. Jej talent ujawnił się nagle i niespodziewanie.

Waldemar Bizoń - Piękno i precyzja rysunku.

Waldemar Bizoń jest rodowitym andrychowianinem. Urodził się 14 grudnia 1966 r. Jest autorem ok. 2000 portretówWaldemar Bizoń wykonanych ołówkiem, pastelami, akwarelą oraz olejem na płótnie. Wiele i nich to portrety Ojca Świętego. Jego prace znajdują się w kraju i zagranicą. m.in. w Belgii, Holandii, Szwajcarii, Hiszpanii, Niemczech i w Watykanie. Liczne prace zdobią restauracje i kawiarnie w południowej Polsce.
Waldek na codzień zajmuje się dekoracją wnętrz (posiada własną firmę projektową) oraz konserwacją malowideł i polichromii, przeprowadza również prace renowacyjne zabytków - zwłaszcza polichromii ściennej i sufitowej (tzw. suche i mokre freski). Jest członkiem Stowarzyszenia Przedsiębiorców Małopolski i współpracownikiem "Nowego Forum Gospodarczego".

Mataczenie w ZETBEEMIE!

J. W., właściciel mieszkania w starej części Osiedla nie wyraził zgody na uczestnictwo w Funduszu Remontowym we Wspólnotach Mieszkaniowych administrowanych przez Zarząd Budynków Mieszkalnych w Oświęcimiu. Powodem tego był projekt regulaminu tworzenia i wykorzystania Funduszu Remontowego. Nie wynikało, bowiem z niego, aby członek wspólnoty miał jakieś prawa poza obowiązkiem dokonywania wpłat i potwierdzania kosztorysu powykonawczego.

Będzie referendum w Oświęcimiu?

Pod koniec marca br. otrzymałem informację, że wśród części oświęcimskiej lewicy rozważana jest możliwość podjęcia działań mających na celu rozpisanie referendum w sprawie odwołania prezydenta miasta. Ponieważ była to wiadomość nieoficjalna, postanowiłem przeprowadzić małe dziennikarskie śledztwo. Ponieważ informację taką otrzymałem na następny dzień po wydarzeniach w czasie sesji Rady Miejskiej w Oświęcimiu, w czasie której prezydent i wiceprezydent opuścili obrady, wydała mi się ona prawdopodobna.

Pomysł na inwestora

Patryk Wild, wójt gminy Stoszowice w powiecie Ząbkowice Śląskie, powiedział: "Dość". W jego gminie podatki będą niskie, niczym w Liberii.
Zaczął od obniżenia z 1800 zł do 100 zł podatku od ciężarówek. U niego stawka podatku jest więc 12-13 razy mniejsza niż w sąsiednich gminach Ząbkowice i Bardo. W ten sposób chce przyciągnąć lokalnych przedsiębiorców, którzy uciekli "za granicę". Pod rządami poprzedniej stawki podatku, w gminie Stoszowice zarejestrowano tylko 20 ciężarówek, a do kasy wpływało rocznie zaledwie 50 tys. złotych dochodów.
Wójt poszedł na całość i stara się przyciągnąć przedsiębiorców także z sąsiednich powiatów i z całej Polski. To nie szaleństwo, ale prosta kalkulacja. "Jeśli ktoś ma firmę z setką ciężarówek, to licząc różnicę około tysiąca złotych między stawkami podatków w innych gminach, zaoszczędza rocznie sto tysięcy złotych"

Zrozumieć zależność między gospodarką a polityką!

xApolityczność stała się modna. Szczególnie wśród różnego rodzaju organizacji gospodarczych, które problem sympatii politycznych pozostawiają indywidualnemu sumieniu każdego ze zrzeszonych członków, tak samo, jak kwestię wyznawanej religii. O ile jednak poglądy religijne gospodarce nie szkodzą, gdyż większość z religii zaleca, by w kontaktach z bliźnim, w tym także gospodarczych kierować się zasadami etyki, to z poglądami politycznymi jest zupełnie inaczej.

Wiadomości lokalne


Nowy wojewódzki inspektor nadzoru budowlanego
O przyszłości PKS-ów
Marszałek Województwa w Zachodniej Małopolsce
Marszałek wśród przedsiębiorców
Infolinia
Targanice 2003 - Biegi przełajowe
Kalwaria - Stolarz w Unii
Uwaga Wscieklizna

 

Małopolski Klub Europejski

Kilkanaście lat temu Polacy postanowili zbudować nowy kraj oparty o zasady demokracji i gospodarki rynkowej, gdzie każdy ma wolność podejmowania inicjatywy gospodarczej wspartej nienaruszalnym prawem własności, gdzie wyróżniać nas będzie przedsiębiorczość oraz konkurencyjność talentów i pracy a znoszone będą ograniczenia w swobodnym przepływie towarów, usług, pracy i kapitału, gdzie każdy ma prawo do godnej pracy.
Już wówczas rozumieliśmy, że będzie to proces trudny acz niezbędny i wymagający oparcia się o doświadczenia innych narodów, w tym w szczególności bliskich nam kulturowo i historycznie narodów europejskich.

 

WIĘCEJ W NUMERZE PAPIEROWYM NFG

Nowe Forum Gospodarcze - http://www.forum.man.pl