Nowe Forum Gospodarcze - maj 2003

Magazyn dostępny w kioskach "RUCH", urzędach pocztowych i prenumeracie, w numerze m.in.
(w internecie: na niebiesko pola aktywne, kliknij, a uzyskasz więcej informacji). Aktualizacja w internecie w miarę napływu informacji, dlatego treść wydania tradycyjnego może się różnić od wydania internetowego.

KLIKNIJ NA TYTUŁ A PRZECZYTASZ CAŁY ARTYKUŁ

.

Przedsiębiorcy u Prymasa

Przedsiębiorcy skupieni w Krajowej Izbie Gospodarczej (z którą ściśle współpracuje Stowarzyszenie Przedsiębiorców Małopolski), Związku Rzemiosła Polskiego, Naczelnej Radzie Zrzeszeń Handlu i Usług i Polskiej Izbie Handlu razem z najwyższymi hierarchami Kościoła Katolickiego w Polsce są głęboko zaniepokojeni pogarszającym się stanem państwa polskiego i polskiej gospodarki.
Ostatnie wydarzenia, jakie mają miejsce w naszym kraju nie napawają optymizmem. Obywatele zamiast zdecydowanych działań rządu służących poprawie sytuacji ekonomicznej są świadkami afer korupcyjnych, zmian kadrowych w rządzie i wewnątrzpartyjnych rozgrywek.

Andrzej Arendarski
Małe i średnie przedsiębiorstwa w drodze do Unii Europejskiej.Andrzej Arendarski w czasie wystąpienia

Polscy negocjatorzy jak również polscy przedsiębiorcy i reprezentujące ich organizacje mają za sobą trudny okres negocjacji członkowskich. Należy oczekiwać, że w perspektywie kilkunastu miesięcy staniemy się członkiem Unii Europejskiej, co niewątpliwie stanowi wielką szansę dla naszej gospodarki. Należy jednak pamiętać, że ciągle jeszcze nie wszystkie małe i średnie firmy są przygotowane do funkcjonowania na unijnym rynku.

Mieszkanie dla każdego - rzeczywistość czy utopia?

Mieszkanie dla każdego!Budownictwo mieszkaniowe przeżywa najgłębszy od lat kryzys, a władza nie ma żadnej koncepcji polityki mieszkaniowej - twierdzą firmy budowlane, deweloperzy i ci, którzy nie widzą szans na uzyskanie własnego lokalu mieszkalnego.
- Polityka mieszkaniowa jest taka, na jaką pozwala zasobność państwowej kiesy, ale jeśli na rynku istnieje więcej mieszkań niż można ich sprzedać, to nie można mówić o kryzysie w budownictwie - odpowiadają urzędnicy państwowi odpowiedzialni za dziedzinę, która w każdej gospodarce uchodzi za koło zamachowe, tylko nie u nas.

Jaka Polska wchodzi do Unii Europejskiej?

Jaka Polska w Unii?Uczestniczyłem niedawno w publicznej dyskusji pod tytułem: "Jaka Polska wchodzi do Europy?". W jej trakcie padało wiele wielkich słów o naszym europejskim pochodzeniu, o naszej tradycji i dokonaniach. Ale, gdy kilka dni później udałem się w podróż, mogłem przekonać się naocznie, jak wygląda ta nasza europejskość.Na niespełna 100 kilometrach drogi międzynarodowej natknąłem się na trzy blokady i straciłem w sumie blisko trzy godziny. W tych korkach stało też kilkadziesiąt wielkich TIR-ów, samochodów przedsiębiorców i niewielkich samochodów dostawczych, marnując czas, pieniądze i tracąc zyski.

Wzrost składki zdrowotnej

W dniu 23 stycznia 2003 r. weszła w życie ustawa o powszechnym ubezpieczeniu zdrowotnym w Narodowym Funduszu Zdrowia (Dz.U. nr 45, poz. 391). Przypominamy, że zgodnie z tą ustawą wzrosła składka na ubezpieczenie zdrowotne płacone m.in. przez przedsiębiorców.
Ustawa wprowadza również inny od dotychczasowego sposób wyliczania składki zdrowotnej. Do dnia wejścia ustawy w życie podstawa wymiaru składki zdrowotnej była taka sama, jak podstawa wymiaru składek na ubezpieczenie społeczne i stanowiła kwotę nie niższa niż 60% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w poprzednim kwartale.

Biura informacji gospodarczej - bat na nierzetelnych dłużników.

Za parę tygodni powstanie w Polsce nowe biuro, w którym będzie można zasięgnąć informacji o nierzetelnych dłużnikach. Informacje te będą przetwarzane i udostępnianie w Biurach Informacji Gospodarczej. Dnia 25 marca 2003 roku w Dzienniku Ustaw nr 50, poz. 424 opublikowana została ustawa z dnia 14 lutego 2003 r. o udostępnianiu informacji gospodarczych. Ustawa weszła w życie 26 kwietnia br. (oprócz art. 7 ust. 1 pkt 13, który wejdzie w życie z dniem 12 października 2003 r.). Ustawa ta określa zasady i tryb udostępniania przez przedsiębiorców informacji gospodarczych dotyczących wiarygodności płatniczej innych przedsiębiorców i konsumentów, w szczególności danych o zwłoce w wykonywaniu zobowiązań pieniężnych.

WIĘCEJ W NUMERZE PAPIEROWYM NFG

Nowe Forum Gospodarcze - http://www.forum.man.pl