Nowe Forum Gospodarcze - XI. 2004 roku

Magazyn dostępny w kioskach "RUCH", urzędach pocztowych i prenumeracie, w numerze m.in. (w internecie: na niebiesko pola aktywne, kliknij, a uzyskasz więcej informacji). Aktualizacja w internecie w miarę napływu informacji, dlatego treść wydania tradycyjnego może się różnić od wydania internetowego.

Radzimy: Aby kupić "Nowe Forum Gospodarcze" najlepiej pytać w kioskach, w połowie każdego miesiąca!

R E K L A M A
Delta Travel - atrakcyjne wycieczki i wynajem luksusowych autokarów i busów. Kliknij a zapoznasz się z ofertą!

KLIKNIJ NA TYTUŁ A PRZECZYTASZ CAŁY ARTYKUŁ

   UKRAINA - pomarańczowa rewolucja - zobacz

Archiwalny numer IX/X.2004 - kliknij

To nie MUS, to fałszywka
         
    ("Dziennik Polski")

Oszuści znowu próbują wyłudzić pieniądze od podatników, podając się za przedstawicieli fiskusa. W tym tygodniu pojawiły się doniesienia o piśmie, wysłanym rzekomo przez Małopolski Urząd Skarbowy, a informującym o zmianie numeru konta, na które przedsiębiorcy przelewają podatek VAT. To fałszywka ...

HYMN UKRAINY
Szcze ne wmerła Ukrajina

Szcze ne wmerła Ukrajina, i sława i wola,
Szcze nam, brattia mołodiji, usmichnetsia dola,
Zhynut' naszi worożeńky, jak rosa na sonci,
Zapanujem i my, brattia, u swojij storonci.

Duszu j tiło my położym za naszu swobodu,
I pokazem, szczo my, brattia, kozaćkoho rodu.

Prywatyzacja PKS w Suchej Beskidzkiej ...

Dyrektor Delegatury Ministra Skarbu Państwa w Krakowie wyraził zgodę na oddanie do odpłatnego korzystania Przedsiębiorstwa Państwowej Komunikacji Samochodowej w Suchej Beskidzkiej spółce BESKIDUS Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej sp. z o.o. oraz wyraził zgodę wydanie Zarządzenia Wojewody Małopolskiego w sprawie prywatyzacji bezpośredniej ww. przedsiębiorstwa.
Zarządzenie Wojewody zostanie wydane w ciągu 2 tygodni od dnia wyrażenia zgody przez Ministra Skarbu Państwa na prywatyzację Przedsiębiorstwa. Przedstawiono również informacje nt. planów przekształceń własnościowych odnośnie wszystkich pozostałych Przedsiębiorstw Komunikacji Samochodowej, dla których Wojewoda Małopolski pełni funkcję organu założycielskiego:

SD O UKRAINIE

Jak się dowiedzieliśmy w sprawie Ukrainy zabrało głos również Stronnictwo Demokratyczne, które oceniając sytuację polityczną, jaka powstała po przeprowadzeniu wyborów prezydenckich na u naszych wschodnich sąsiadów uważa, że jedynym sposobem rozwiązywania wszelkich konfliktów politycznych i społecznych w tym kraju powinno być ścisłe przestrzeganie procedur demokratycznych. Dlatego też zdaniem tego ugrupowania, w sytuacji tak wielu zastrzeżeń co do obiektywizmu przy liczeniu głosów w II turze wyborów, należy powtórzyć procedurę liczenia głosów z udziałem międzynarodowych obserwatorów wyznaczonych przez Radę Europy i OBWE, a także równej liczby obserwatorów sztabów wyborczych obu kandydatów na urząd prezydenta Republiki Ukrainy.

"Dziennik Polski"
Groźne słowa

Trzeba uważać na to, co się mówi. Mieszkaniec gminy Brzeźnica, który podczas ostatniej sesji Rady Gminy krzyknął w kierunku kilku radnych: "Wam to powinno się głowy poobcinać i byłby spokój!", może trafić do więzienia nawet na 2 lata. Policjanci informują, że osoby, z których ust padają tzw. groźby karalne, coraz częściej ponoszą za to konsekwencje.

Piotr Legutko ("Nowe Państwo")
Talibowie z Oświęcimia

- Nie można dopuścić, by w Oświęcimiu doszło do zniszczenia pomnika światowego dziedzictwa, jak to się stało w Afganistanie - alarmuje Shimon Samuels, dyrektor do spraw stosunków międzynarodowych Centrum Wiesenthala. Zdaniem Centrum, zachowanie mieszkańców Oświęcimia to wypowiedzenie wojny muzeum, polskim władzom i UNESCO

Marian Miszalski
Coraz wyższe podatki - coraz mniejsza pomoc? 

Niedawny szczyt polityczny francusko-niemiecko-rosyjski na Krymie, w Soczi, więc blisko Jałty, zaowocował m.in. szybką wspólną deklaracją niemiecko-rosyjską: że stosunki niemiecko-rosyjskie osiągnęły poziom "strategicznego partnerstwa". Strategiczne partnerstwo - to coś znacznie, ale to znacznie więcej niż bieżąca polityczna taktyka, okazjonalne uzgadnianie wspólnych kroków...
Nic też dziwnego, że pojawiło się w Polsce pytanie: Jakie skutki może mieć to "strategiczne partnerstwo" dla nas? Zwłaszcza że - jak mawiał jeden z premierów polskiego rządu na emigracji - "gdy następuje zbliżenie między Moskwą a Berlinem, rola Warszawy maleje"... (...) Wydaje się, że jeśli rzeczywiście pomoc unijna dla Polski miałaby być ograniczona przez zmniejszony budżet unijny w latach 2007-2013 - to rząd polski powinien zażądać radykalnego zmniejszenia bądź umorzenia corocznej składki unijnej (jeśli "pomoc unijna" zmniejsza się, to i koszta obsługi tej "pomocy" powinny maleć). Zwłaszcza że celem akcesu miało być "wyrównywanie szans" nowym członkom UE, nie zaś li tylko łaskawe "dopuszczenie" do unijnego rynku...

Storia di Karol
na planie megaprodukcji o papieżu

Późnym południem, w piątek, nagleAdamczyk_jako_mlody_K_Wojtyl.jpg (38063 bytes) pod Kościół Mariacki podjechały "stylowe" samochody marki "Warszawa", garbusek, oraz autobus z lat pięćdziesiątych, w tym samym czasie pojawili się statyści w ubiorach sprzed 40 lat. Chwile później operatorzy zainstalowali kamerę na wysokim pomoście i na plan przyszedł reżyser Giacomo Battiato oraz odtwórca głównej roli Piotr Adamczyk. Aktor na chwilę przystanął przy fontannie. Nie miał czasu na kontemplowanie wspaniałego otoczenia Bazyliki Mariackiej i poszedł w pobliże kamery. Po chwili okazało się, że była to scena ruchu ulicznego z czasów młodości przyszłego papieża, gdy był już biskupem - profesorem w Krakowie, i odbywał codzienną wędrówkę po ulicach podwawelskiego grodu.

Kazimierz Czekaj
Zacznijmy mówić wspólnym głosem

Na samorządzie lokalnym nie kończy się jednak organizacja społeczeństwa, choć nie wszyscy chcą o tym pamiętać. Dla pojedynczego człowieka bliżej niż gmina jest wiele organizacji, w tym organizacje samorządów gospodarczych-pracodawców. Organizacjami takimi są - między innymi - izby rzemieślnicze, izby gospodarcze czy stowarzyszenia przedsiębiorców.
Dlatego, ważnym elementem sytemu organizacji państwa powinny być również relacje pomiędzy samorządem terytorialnym i organizacjami pozarządowymi, w tym również  z samorządem gospodarczym.
Współpraca samorządu terytorialnego z samorządem gospodarczym  nie jest łatwa, chociaż tam, gdzie ma miejsce przynosi wiele pozytywnych efektów - dla gminy, powiatu czy województwa. Samorządy te nie mogą bez siebie funkcjonować właściwie, szczególnie w warunkach członkostwa Polski w Unii Europejskiej, w której systematycznie wzrasta znaczenie gmin i regionów.

Adam Marczyński
Potrzebne Porozumienie Przedsiębiorców

26 października zawiązała się grupa inicjatywna Małopolskiego Porozumienia Pracodawców. Nasz przedstawiciel był obecny na tym spotkaniu. Był również aktywnym jego uczestnikiem. W najbliższym czasie na Zarządzie Głównym SPM podejmiemy decyzję - mam nadzieję, że pozytywną - o przystąpieniu do tego porozumienia. Mnie osobiście deklaracja, która została przyjęta odpowiada. Mam nadzieję, że do tego porozumienia przystąpi większość, lub wszystkie małopolskie organizacje gospodarcze, niezależnie od formy ich organizacji! Sądzę, że gdy MPP nie będzie starało się być nową "partią polityczną" przedsiębiorców, (bo pamiętamy już takie próby i wiemy jak się kończyły), to będzie miało szanse stać się autentycznym wyrazicielem stanowisk naszych środowisk wobec innych podmiotów: samorządów terytorialnych, administracji państwowej, partii politycznych, Sejmu, Senatu, wymiaru sprawiedliwości, aparatu skarbowego, itp. Kiedyś w PRL-u mówiło się, że PZPR zapalało, lub gasiło "zielone światło dla rzemiosła". Dziś co prawda PZPR-u już nie ma, ale są inni, groźniejsi, którzy to światło zapalają i gaszą.

  Od redakcji: Artykułami zamieszczonymi powyżej rozpoczynamy cykl publikacji poświęconych samorządom gospodarczym oraz problemom związanym z jednoczeniem środowisk przedsiębiorców, rzemieślników, kupców i wolnych zawodów. Do wypowiedzi zapraszamy kolejnych przedstawicieli tych środowisk!  Będziemy je publikować w miarę ich napływu na adres redakcji!
WIESŁAW ADAMIK   ZAPRASZA DO KINA

WEEKEND GIER SCENCE FICTION
Cinema City, Panasonic IMAX Kraków Al. Pokoju 4 oraz Cinema City Zakopianka w Krakowie zapraszają widzów
obcy.jpg (22296 bytes)listopadzie br. na ciekawą imprezę i nowe premiery filmowe

OBCY KONTRA PREDATOR

,  6-7 listopada WEEKEND GIER SCIENCE FICTION w Cinema City Plaza (sobota 6 listopada) i Cinema City Zakopianka (niedziela 7 listopada)

W KINIE trójwymiarowym PANASONIC IMAX KRAKÓW
od 5 listopada
MIKOŁAJ KONTRA BAŁWANEK
- TEJ ZIMY ZNÓW BĘDA WALCZYĆ!

Kino KIJÓW, AL. Krasińskiego
w Krakowie proponuje!!
"TROJA"
"BRIDGET JOINES W POGONI ZA ROZUMEM
" upadek.jpeg (21787 bytes)


"UPADEK",

 

"VINCI"

Z Juliuszem Machulskim rozmawia Wiesław Adamik

W ramach naszej akcji popierania wartościowych nowych polskich filmów tym razem piszemy o filmie 'Vinci", zwłaszcza że z początkiem listopada wszedł na ekrany większości. Ma go w swoim repertuarze również "Interkino' w Andrychowie

- Wiesław Adamik; Swój film "Vinci" nakręcił Pan prawie w całości w Krakowie. Czy w związku z tym jego realizacja kosztowała drożej?
Machulski_z_ekipa.jpg (14194 bytes)
Juliusz Machulski: Głównymi bohaterami filmu "Vinci" są Cuma (Robert Więckiewicz) i Julian (Borys Szyc). Po kilku latach odsiadywania kary za kradzież z włamaniem Cuma - specjalista od kradzieży dzieł sztuki - wychodzi z więzienia ze względu na zły stan zdrowia. Jego wyjście zaaranżował Gruby, paser, który zleca Cumie kradzież "Damy z łasiczką".

Nie chodzę na castingi
Mówi Robert Więckiewicz
Zimna krew i poczucie humoru
Mówi fotosista 'Vinci' Krzysztof Wellman

 

"Żałosny po wolności stracie"
("Źródło" nr 44)

Tadeusz Rejtan, patriota, konfederata barski, poseł nowogródzki. Na sejmie - 1773 roku - mającym zatwierdzić I rozbiór, jako jeden z nielicznych bronił honoru Rzeczypospolitej, własnym ciałem zagradzając posłom wyjście z sali ze słowami: Tylko po moim trupie stąd wyjdziecie. (...)
Jeszcze przed zakończeniem II wojny światowej, ale już po zapadnięciu jałtańskiego wyroku na Polskę, Jan Lechoń napisał: "Kiedy wszystko struchlało z obawy Moskali, / On na progu się sali jako kłoda wali; / Z tą jedną myślą w głowie: Ja wszystko ocalam, / Rozdziera swoje szaty, krzycząc: Nie pozwalam! (...) Dziś, kiedy na świat cały grzmią moskiewskie spiże, / Gdy niejedno poselstwo stopy w Moskwie liże, / A oklask dla przemocy brzmi na wszystkie strony - / Ten Rejtan znów podnosi, nie łeb podgolony, / Lecz głowę wychyloną z Dantejskiego piekła, / Z której, zda się, krew cała narodu wyciekła. / Bo on, co myślą swoją szedł przed naród przodem, / Teraz stał się już całym świadomym narodem. / I gdy wszystko przemocy gotuje owację, / On woła: Nie pozwalam! I to on ma rację".

Małopolskie Porozumienie Pracodawców

W dniu 26 października 2004 roku w Krakowie zawiązało się Małopolskie Porozumienie Pracodawców, jako organ koordynacyjny Samorządów Gospodarczych Małopolski.
W spotkaniu roboczym, uczestniczyło 36 osób reprezentujących 29 organizacji.
Spotkanie otworzył Wojciech Śliwa (Wielicka Izba Gospodarcza) jeden z inicjatorów spotkania. Poinformował o celowości spotkania czyli propozycji zawiązania Biura Koordynacyjnego, które miałoby wspomagać działania samorządów gospodarczych."Główne powody jakie kierowały grupą inicjatywną to: problem rozproszenia organizacji samorządowych i tym samym ograniczony zasięg i skuteczność; możliwości jakie rysują się dzięki skonsolidowaniu naszych działań czyli "mówienie jednym głosem, ponieważ problemy pojedynczych samorządów są bardzo do siebie podobne."

(...) Ustalono, że najbliższe spotkanie zostanie zaplanowane na koniec listopada br. o dokładnym terminie i miejscu zebrania zostaną wszyscy zainteresowani powiadomieni po dokonaniu rezerwacji sali.

 

BOGDAN WASZTYL
Zamordowani nie składają pozwów
(Dziennik Polski, 29.10.2004)

Kto więc w Polsce zajmuje się tropieniem i zwalczaniem szkodzących wizerunkowi Polski i Polaków treści? Aktywna, lecz mało skuteczna Polonia oraz służby dyplomatyczne (w ostatnich miesiącach interweniowali ambasadorzy RP w Australii, USA, Kanadzie i Izraelu). Mogłoby się tym zajmować Państwowe Muzeum Auschwitz-Birkenau, ale czyni to tylko sporadycznie. Wykorzystując obecność wpływowych Niemców w swej radzie mogłaby to robić Fundacja na rzecz Międzynarodowego Domu Spotkań Młodzieży w Oświęcimiu, ale tego nie robi (szef działu programowego tej instytucji wystąpił nawet w Niemczech z referatem, w którym użył stwierdzenia, że Polacy też mordowali Żydów).
Na pewno powinna zdecydowanie interweniować Międzynarodowa Rada Oświęcimska, w skład której wchodzi wielu wpływowych Żydów, jednak przez lata nie słyszałem o żadnym stanowisku tej instytucji w sprawie pojawiających się na Zachodzie określeń "polskie obozy koncentracyjne". Nie zajmują się tym również Rada Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa ani Urząd do spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych.


Riposta Janusza Marszałka.........
(plik.pdf.30 stron)

(...) W obawie, iż po raz kolejny spotkam się z odmową publikacji, zapewniam, że podejmę wszelkie kroki, nie tylko procesowe, by doprowadzić do poinformowania opini publicznej o treści załączonego tekstu oraz postawie w tej kwestii Dziennika Polskiego.
Czyniąc pierwszy krok w tej sprawie, pozwalam sobie przesłać na ręce Zarządu Wydawnictwa Jagiellonia S.A. niniejsze pismo wraz z załącznikami. (...)
Nie mam zamiaru nikomu szkodzić, nie chodzi mi także o wpływ publikacji na mój wizerunej jako polityka, chodzi mi tylko o przedstawienie na łamach szanowanego dziennika prawdy obiektywnej i nie naruszanie dóbr osobistych osoby sprawującej funkcje publiczne.
Sprawę przekazuję dp kancelarii prawniczej celem podjęcia na drodze prawnej. (...)

Artykuł Zbigniewa Bartusia i Pawła "Pamięć i biznesy" można przeczytać klikając
-------> tutaj

Szansa dla przedsiębiorców

Firma X z Małopolski ma ciekawy produkt, wyszkolonych pracowników i nowoczesne urządzenia. Marzy o podbiciu rynków zagranicznych, ale brakuje jej doświadczenia, nie wie jakich reguł prawnych przestrzegać, gdzie szukać partnera. Zarzucić więc intratną ideę? Stanowczo nie! Są inne drogi rozwoju. Jedną z nich oferuje projekt FINESSE wdrażany obecnie na terenie Małopolski.
Wraz z wejściem Polski do Unii Europejskiej otworzyła się szansa skorzystania z unijnych pieniędzy nie tylko dla rolników i samorządów lokalnych, ale także dla przedsiębiorców. Już od 2004 małe i średnie przedsiębiorstwa z regionu Polski Południowej mogą wziąć udział także w projekcie FINESSE, którego koordynatorem na Polskę jest CITTRU - Centrum Innowacji, Transferu Technologii i Rozwoju Uniwersytetu działające na Uniwersytecie Jagiellońskim.(...)

Fakty i komentarze  Krystyna Czuba
Egzekucyjne dziennikarstwo

W liberalnym państwie najważniejszymi sprawami obok wolnego rynku są wolność słowa i wolność prasy. Jednak wolność słowa ma swoje granice. Uprzywilejowana jest jedna opcja - liberalna. Wszyscy inni mają milczeć, aby nie spotkać się z wyrokiem, a nawet "cywilną śmiercią".
Prawda, która powinna być fundamentem informacji, bywa częściowa, szczątkowa, manipulowana. Prasa - mimo wysokiego mniemania o sobie nierzadko może być określana jako bulwarowa. Telewizja - najczęściej komercyjna, jest bezwzględna. Media utrzymują się na powierzchni m.in. dlatego, że pokazują słabość wytypowanych ofiar. (...)
Czy takie dziennikarstwo to zawód dla człowieka uczciwego i odpowiedzialnego, który zna inne wartości prócz pieniędzy? Czy jest to dziennikarstwo prawdziwie niezależne? Czy jest służbą społeczeństwu? (...)

WIADOMOŚCI LOKALNE MAŁOPOLSKI ZACHODNIEJ

AKTUALNE!
Stowarzyszenie Przedsiebiorcow Malopolski skarzy ZAIKS
do Rzecznika Praw Obywatelskich!
Czytaj na www.forum.man.pl/spm

WIĘCEJ W NUMERZE PAPIEROWYM NFG

Nowe Forum Gospodarcze - http://www.forum.man.pl