Nowe Forum Gospodarcze - I. 2005 roku

Magazyn dostępny w kioskach "RUCH", urzędach pocztowych i prenumeracie.
Aktualizacja w internecie w miarę napływu informacji,
dlatego treść wydania tradycyjnego może się różnić od wydania internetowego.

PRZYPOMINAMY!
UWAGA! Konkurs dla dziennikarzy i firm Zachodniej Małopolski rozstrzygnięty! Są wyniki! ZOBACZ!

UWAGA: Plebiscyt   redakcji "Nowego Forum Gospodarczego", Stowarzyszenia Przedsiębiorców Małopolski oraz Związku Pracodawców "Podbeskidzie" dla dziennikarzy i firm Zachodniej Małopolski rozstrzygnięty!
>> wiecej

Radzimy: Aby kupić "Nowe Forum Gospodarcze" najlepiej pytać w kioskach, w połowie każdego miesiąca!

R E K L A M A
Delta Travel - atrakcyjne wycieczki i wynajem luksusowych autokarów i busów. Kliknij a zapoznasz się z ofertą!

KLIKNIJ NA TYTUŁ A PRZECZYTASZ CAŁY ARTYKUŁ - jeszcze za wcześnie na archiwum!

UKRAINA - pomarańczowa rewolucja - zobacz

Archiwalny numer IX/X.2004 - kliknij
Archiwalny numer XI.2004 - kliknij
Archiwalny numer XII.2004 - kliknij

new.gif (1556 bytes)"Aleksander" w Interkino

W piątkowy, zimowy, styczniowy wieczór udaliśmy się ładnie oświetloną świątecznie - karnawałowo i co istotne - bardzo efektownie odremontowaną główną aleją miasta do andrychowskiego "Interkino", aby zaproszeni sympatycznie przez gospodarza kina zająć wygodne miejsce w fotelu przed ekranem i przenieść się na prawie trzy godziny w cieplejszy klimat - w świat starożytnej Grecji i Babilonu w filmie "Aleksander" Oliviera Stone.

"Od dziecka chciałem być aktorem"
Szczerość nie do końca Krzysztofa Pieczyńskiego

Kilkuset miejscowa sala MDK wKrzysztof Pieczyński Andrychowie tego grudniowego wieczoru była prawie pełna. Wiele osób trzymało w rękach świeżo zakupiony tomik jego poezji "Ikony". Zgromadzona publiczność - uczniowie, nauczyciele, mieszkańcy miasta, młodzi i ludzie dojrzali, emeryci - takich słuchaczy miał tego dnia znany aktor Krzysztof Pieczyński w Andrychowie. "Przyjechałem do Państwa, żeby z Państwem porozmawiać i to, co mam do zaoferowania to szczerość. O szczerości będziemy tutaj rozmawiać, ponieważ to jest rzecz łatwa do przeoczenia".

Tomasz Kopaczewski
KONIE, MOJA MIŁOŚĆ

Józef Brzazgacz z Andrychowa 6 lat temu obiecał córce kupno konia. Dziś ma stajnię, a w niej 9 hucułów.

11 listopada, godzina 10.00, ulica Krakowska. Nagle w oddali, na zamkniętej dla ruchu, dlatego pustej jak nigdy drodze krajowej pojawia się orszak mieszkańców Andrychowa prowadzony przez jeźdźców konnych im. 21 Pułku Ułanów Nadwiślańskich. Tuż za postawnymi końmi ze stajni Pod Dębami z Inwałdu jadą małe hucuły ze Stajni Hucuł w Zagórniku. - Mówią na nas zwiad - śmieje się prowadzący swoją grupę Józef Brzazgacz, szef stajni. - Po raz pierwszy zaproszono nas na uroczystość Dnia Niepodległości, bardzo się z tego cieszymy.

Bitwa o rynek usług w państwach Unii Europejskiej.

Z dniem l stycznia 2004 roku weszły w Niemczech w życie dwie nowe regulacje praw o wykonywaniu rzemiosła. W załączniku A - Rzemiosło objęte obowiązkiem posiadania dopuszczenia do jego wykonywania - pozostały np. zawody: murarz, betoniarz, zdun, cieśla dekarz, kamieniarz i rzeźbiarz prac w kamieniu, malarz, lakiernik, piekarz, kominiarz, szklarz, szewc itp.
Jakie w takiej sytuacji muszą spełniać wymogi polscy przedsiębiorcy planujący rozpocząć działalność gospodarczą w Niemczech?
Do prowadzenia działalności rzemieślniczej trzeba uzyskać w zależności od wykonywanego zawodu wpis do rejestru rzemiosła właściwego /Handwerksrolle/ względnie wpis na listę zakładów z działalnością zbliżoną do rzemieślniczej. Osoba chcąca wykonywać zawód /zawody wymienione w sumie 41/ powinna uzyskać w miejscowej Izbie Rzemieślniczej tzw. kartę rzemieślniczą /Hendwerskarte/, w celu uzyskania takiej karty konieczne jest przedłożenie wszelkich dokumentów świadczących o posiadanych kwalifikacjach zawodowych w formie świadectw, dyplomów lub zaświadczeń o praktyce zawodowej. Konieczne są tłumaczenia przysięgłe dokumentów składanych w języku polskim.

Jurajska Izba Gospodarcza
informuje przedsiębiorców

Niedouczony pan kierownik z Urzędu Miasta Krakowa, występujący 28 grudnia 2004 r. w Tematach Dnia, nic wiedział lub nie chciał wiedzieć co mówi. (...)
Art. 8 ustawy z 14 listopada 2003 r. nie kwalifikuje uzupełnienia jako zmiany wpisu oraz nie łączy czynności uzupełnienia z żadną płatnością. Wszystkie nowe opłaty za czynnności publicznoprawne można nakładać wyłącznie w formie ustawy.W związku z tym należy stwierdzić, że pobierane przez Gminę Zabierzów opłaty za uzupełnienie wpisu o SEL i PKD w świetle obowi jącego prawa jest nielegalne.Mając na uwadze, iż jest to bardzo niebezpieczny precedens, radzimy przedsiębiorcom wystąpić o zwrot pobranych nienależnie opłat przez UG Zabierzów.

Trzy pytania
Nie oddają, ale i nie biorą

- Odkąd w Urzędzie Gminy w Zabierzowie Artur Tarnawski, rad-ny powiatowy i działacz Juraj-skiej Izby Go-spodarczej, złożył druki o wy-płatę przedsię-biorcom nienależnie po-branych przez urzędni-ków pieniędzy. Zagroził, że jeśli gmina nie przesta-nie pobierać opłat za roz-szerzenie numeru PESEL i nie odda pieniędzy, w urzędzie pojawi się komornik. Przyszedł?
- Myślę, że nie będzie takiej potrzeby. Gmina wprawdzie nie oddaje, ale po artykułach zaprzestała pobierania opłat. Mam nadzieję, że porozumiemy się w tej sprawie.
- Czy warto było robić szum o 50 zł od przedsiębiorcy? Zabierzów uważany jest za najbogatszą gminę, nie tylko w Malopolsce. Lokalni biznesmeni chyba nie zbiednieli?

Historia sporu Eureko i rządu o PZU

5 listopada 1999 r.

Minister skarbu Emil Wąsacz sprzedaje konsorcjum Eureko i Banku Millennium (wówczas BIG Bank Gdański) 30 proc. akcji PZU. Zapewnia to wpływy budżetowe w wysokości 3,018 mld zł, powiększone po roku o 90,7 mln zł (premia za wyniki PZU). W umowie inwestorzy zobowiązali się m.in. do: .  grania roli inwestora branżowego, .   popierania pomysłu wprowadzenia PZU na giełdę, .  trzymania akcji przez pięć lat, .  połączenia swojej działalności z PZU i PZU Życie. Resort skarbu zadeklarował sprzedaż wszystkich pozostałych akcji PZU ("których sprzedaż nie jest ograniczona przepisami prawa") poprzez giełdę i nieoferowanie ich innemu inwestorowi strategicznemu. Każda sprzedaż na rynku publicznym pakietu akcji PZU przekraczającego 5 proc. kapitału spółki miała wymagać zgody konsorcjum. Ponadto strony umówiły się, że do czasu debiutu giełdowego konsorcjum, podobnie jak skarb państwa, ma prawo do czterech przedstawicieli w radzie nadzorczej PZU. Dziewiątego członka wybiorą wspólnie.

Oświadczenie złożone przez pana Joao Luisa Ramalho de Carvalho Talone


Prezentujemy zeznania Joao Talone złożone przed Międzynarodowym Trybunałem Arbitrażowym
Nazywam się Joao Luis Ramalho de Carvalho Talone. Od 1994 r. byłem zatrudniony w Eureko jako członek rady nadzorczej spółki. Od 1 września 1999 r. do 31 grudnia 2001 r. byłem prezesem zarządu Eureko. Do niniejszego oświadczenia załączam swój życiorys.
Brałem udział w negocjacjach z polskim Skarbem Państwa dotyczących umowy prywatyzacyjnej [PZU], którą podpisano 5 listopada 1999 r., i na mocy której Skarb Państwa sprzedał konsorcjum Eureko 30 proc. akcji PZU. Nad tym projektem zacząłem pracować jeszcze zanim zostałem prezesem Eureko. W kwietniu 1999 r. rada nadzorcza poprosiła mnie, bym pomógł zarządowi. I tak od kwietnia 1999 r. do września 1999 r. - prezesem zarządu był wtedy Jeff Medlock - pracowałem razem z ekipą zarządu kierowaną przez Ernsta Jansena, przygotowując ofertę do procesu prywatyzacji PZU.


Władze Niepołomic nie chcą wielkich sieci

Burmistrz idzie na wojnę!

"Nie dopuszczę do powstania na terenie gminy supermarketów. Jestem gotów na wojnę. Będę konsekwentnie prowadził politykę, że nie ma marketów, w obronie naszej sieci handlowej. Tak burmistrz Niepołomic odpowiada na próbę ulokowania na terenie miasta dużego obiektu handlowego.
Po wejściu do Wieliczki wielkie sieci handlowe sondują kolejne tereny. Czy łakomym okiem spoglądają na Niepołomice? (...)
W krakowskim odziale Plus Discount Sp. z o.o. osoba odpowiedzialna za kontakty z prasą obcym akcentem powiedziała nam tylko: "Na ten temat nie mogę oddać komentaru". Odmówiła podania swojego nazwiska.
Co zrobi gmina? Kracik zapowiada, że nie wpuści dużej sieci do Niepołomic. Sekretarz gminy Roman Ptak zapowiada, że nie uzgodni inwestorowi zjazdu (...) dla tak dużej liczby samochodów."

Warto przeczytać!

Janusz Chwajoł
Koniec Epoki

Wszystkim, którzy powiedzą, że nie zauważyłem, iż w polskim parlamencie uchwalono nową ustawę o swobodzie działalności gospodarczej odpowiadam: - organizacje samorządu gospodarczego, w których jestem członkiem mieszczą się w Krakowie na "Wolnicy" - to staropolska nazwa związana ze swobodą gospodarczą, ale także z przywilejami wolnego handlu w nowym mieście, jakim był lokowany w 1335 roku przez Kazimierza Wielkiego Krakowski Kazimierz.
Dlatego trudno za SUKCES uznać coś, co już dawno temu wymyślono i wprowadzono. Również tym, którzy stwierdzą, że obniżono podatek dochodowy do 19% odpowiadam, że regulacja ta dotyczy około 190 tysięcy większych firm, dla tych małych, których jest około 3 miliony podatki podniesiono, choćby przez wprowadzenie z dniem 1.05.2004 r. nowej ustawy o podatku VAT.

Patrz rownież:
Kazimierz Czekaj: Zacznijmy mówić wspólnym głosem
Adam Marczyński: Potrzebne Porozumienie Przedsiębiorców
Małopolskie Porozumienie Pracodawców

Prywatyzacja PPKS Myslenice

22 grudnia 2004 r. nastapilo podpisanie umowy prywatyzacyjnej dotyczacej oddania do odplatnego korzystania Przedsiebiorstwa Panstwowej Komunikacji Samochodowej w Myslenicach (tzw. leasing) spólce Przedsiebiorstwo Komunikacji Samochodowej PKS Myslenice Sp. z o. o. zawiazanej przez pracowników Przedsiebiorstwa oraz Gmine Myslenice.
Umowa wejdzie w życie z dniem 1 stycznia 2005 r.
Czas trwania umowy - 15 lat.

UWAGA: Konkurs dla dziennikarzy i firm Zachodniej Małopolski! Weź udział! Poprzyj swojego faworyta!

Tradycyjnie jak co roku 
redakcja "Nowego Forum Gospodarczego"  
wspólnie z
Zarządem Głównym
Stowarzyszenia Przedsiębiorców Małopolski
ogłasiły plebiscyt dla dziennikarzy i firm Zachodniej Małopolski!
>> więcej

Frąckowiakowie kochają zwierzęta

Przedstawiamy bardzo lubianą paręMarek_Frackowiak.jpg (18542 bytes) aktorską - Ewę Złotowską i Marka Frąckowiaka. Marek Frąckowiak, aktor filmowy i teatralny, gra aktualnie rolę ojca w popularnym serialu "Samo życie".. Ewa Złotowska, aktorka filmowa i telewizyjna, wydała niedawno swoją interesującą książkę pt. "Największe miłości świata", w której opisuje swoje przyjaźnie z domowymi zwierzakami, przyjaciółmi rodziny. O treści tej książki piszemy w mini - recenzji. Do doskonały prezent pod choinkę!

Wigilia w nowym domu
Z Januszem Radkiem rozmawia Monika Kaniowska

- Otrzymałeś Złotą Płytę zaH_Radek_fot_R_Maslow.jpg (17135 bytes) "Królową Nocy", obecnie wydałeś nowy, dobrze odebrany album "Serwus madonna". Co było inspiracją do powstania kolejnego krążka?
- Płyta "Serwus madonna" to wybór piosenek z Piwnicy pod Baranami. Piosenek, w których zachwyciła mnie pewna tradycja melodyki charakterystycznej dla piwnicznych kompozytorów, i poezja, czyli teksty Juliana Tuwima, Krzysztofa Kamila Baczyńskiego, Wiesława Dymnego. "Grande valse brillante", "Tomaszów", "Skrzypek Hercowicz" czy "Sur le point d'Avignon" pozwalają mi opowiedzieć o kobiecej i męskiej wrażliwości, a oprócz tego zabawić się wokalnie jazzującymi improwizacjami czy skatami, które stosuję w interpretacji tych utworów.

Bojarska więcej niż na 10 minut

Mariola Bojarska -Ferenc,Okladka_ksiazki_M_Bojarskiej.jpg (25344 bytes) znana propagatorka zdrowego stylu życia, autorka programu "10 minut tylko dla Ciebie" napisała obszerną książkę pt. "Zatrzymaj czas". Książka adresowana jest do wszystkich kobiet, a szczególnie Pań, które przekroczyły magiczną "czterdziestkę"..
W sposób bardzo komunikatywny autorka opisuje choroby, z którymi borykają się kobiety w różnym wieku. Wiele uwagi poświęca kobietom przechodzącym menopauzę.. Na kartach książki znajdziemy wykaz zalecanych produktów dla białkowców, typów mieszanych oraz dla typów węglowodanowych. Podając konkretne przykłady wyjaśnia jak groźny dla naszego zdrowia i samopoczucia jest brak ruchu, brak właściwego odżywiania się i zaniedbywani podstawowych badań.

Mariola Bojarska- Ferenc:
Fitenss to zdrowie!

W autorskim programie "10 minut tylko dla siebie"Bojarska_z_nowa_ksiazka_fot_W_Adamik.jpg (27368 bytes) zaskakuje nas Pani nie tylko ciekawą choreografią, ale również ciekawymi gośćmi oraz wyszukanymi wnętrzami i plenerami.
Moim zdaniem, żeby mój program był na najwyższym poziomie, muszę mieć współpracowników najlepszych w tym zawodzie. Jestem producentką swojego programu i muszę dbać o jego szczegóły. Staram się by znaleźli się w nim ciekawi goście . Mój program odwiedziły największe fitnessowe gwiazdy na świecie, z Ameryki, Anglii, Szwajcarii itp. Dzięki współpracy z Nimi mogłam pokazać Polakom wszystko co najnowsze w tej dziedzinie na świecie. W moim programie występują również wspaniali Polscy instruktorzy, młodzi ludzie zafascynowani fitnessem podobnie jak ja. Sama wybieram miejsca w których nagrywamy program , starając się aby były one na jak najwyższym poziomie estetycznym.

WIADOMOŚCI LOKALNE MAŁOPOLSKI ZACHODNIEJ

WIĘCEJ W NUMERZE PAPIEROWYM NFG

Nowe Forum Gospodarcze - http://www.forum.man.pl