zenmar.gif (2590 bytes) nfg_logo.gif (2747 bytes) rajdgum.gif (2019 bytes)
line.gif (85 bytes)
line.gif (85 bytes)
Ojciec Święty Jan Paweł II w Wadowicach - fotoreportaż Zbigniewa Grzyba

Janek Sordyl - Andropol S.A.: Szybkie wychodzenie na prostą!

Bank Spółdzielczy w Andrychowie - "Na fali wznoszącej "

EFP - Piekarnia u Frysia - 120 lat tradycji

Piotr Maciejczyk - Czy "Kalwaria" padnie?

Jacek Ziemiecki - Kiedy Szwajcaria w Wadowickim ?

Jurek Rajda - Zmniejszanie ZOZ-u!!

WM - "Profesorowie, wieś i oświata"

Motyl - A co z Hipokratesem?

Maspex kupuje Tymbark!

Interpelacja w sprawie uznania Gminy Andrychów za obszar zagrożony wysokim bezrobociem strukturalnym
Jan Paweł II w Wadowicach: Tu wszystko się zaczęło...
Bank Spółdzielczy w Andrychowie
Zbigniew Wołyński: Czy doczekamy się obwodnicy?
Andrychów i Wadowice - częścią Parku Krajobrazowego Beskidu Małego!
Taxi protestuje: D... do dworca.
Redaguje zespół. Zbigniew S.Grzyb (redaktor naczelny) tel. (+48) (0) 604 40 09 85
Jezy Karkoszka (sekretarz redakcji) tel. (+48 33) 875-28-03
Adres redakcji : ul.Legionów 7, 34-120 Andrychów
http://www.forum.man.pl   e - mail: forum@man.pl
Wydawca: Firma Promocyjna "F U N G U S"
tel/fax.033/ 75-42-91, e-mail: fungus@in.com.pl
Druk: Drukarnia "Scal" Tomice 145 43-300
Wadowice tel/fax.033/ 737-159
Wykonanie witryny WWW: Web Design Studio Szczepański
Materiałów nie zamówionych redakcjanie zwraca i zastrzega sobie prawo dokonywania skrótów oraz zmiany tytułów i adiustacji nadesłanych tekstów. Redakcja nie odpowiada za treść zamieszczanych reklam i ogłoszeń.

Przejście na "Strony Demokracji"

strony3.gif (749 bytes)