zenmar.gif (2590 bytes) nfg_logo.gif (2747 bytes) rajdgum.gif (2019 bytes)
line.gif (85 bytes)
line.gif (85 bytes)

Do siego Nowego 2000 Roku odwagi, przezorności i wytrwałości w dążeniu do celu wszystkim mieszkańcom Miast i Gmin powiatów wadowickiego i suskiego życzą:

Wesołych i spokojnych świąt Bożego Narodzenia ! Redakcja i współpracownicy "Nowego Forum Gospodarczego"
Zarząd i Pracownicy Banku Spółdzielczego w Andrychowie
Zarząd i Pracownicy Małopolskiej Spółdzielni Handlowej "Wizan"
Kierownictwo i Pracownicy Restauracji Stek "U Mateusza"
Kierownictwo i Pracownicy Lodziarni i Cukierni "Pod Kolumnami"
Kierownictwo i Pracownicy Firmy "Rajdgum'
Kierownictwo i Pracownicy Stacji benzynowej "Inż Wita Źiółkowskiego"
Kierownictwo i Pracownicy Piekarni "AG Marczyńscy"
Kierownictwo i Pracownicy Cafe "ZODIAK"
Kierownictwo i Pracownicy Firmy "Pikador Art"
Kierownictwo i Pracownicy Piekarni "U FRYSIA"
Kierownictwo i Pracownicy Warsztatu Samochodowego "W. Bizoń"
Współwłaściciele Firmy "Zenmar - Usługi Transportowe"
Kierownictwo i Pracownicy Firmy Promocyjnej "FUNGUS"
"Web Design Studio Szczepański"
Komitet Wyborczy "Forum Gospodarcze"
Stowarzyszenie Przedsiębiorców Małopolski

 

SPIS TREŚCI:

Wieści z e-maila: kronika wydarzeń powiatowych: Wadowice -Sucha Beskidzka
Sucha Beskidzka - turystyczna perła Małopolski
Z czarno-białych pól - Andrychowski Bank Spółdzielczy sponsorem szachistów
POWIEŚĆ w odcinkach:
Adam Andrychowski
- ...do zwycięstwa... Obrazki z życia prowincji.
ARCHIWUM - teksty z wcześniejszych wydań
"Nowe FORUM GOSPODARCZE" - cennik reklam i ogłoszeń
Redaguje zespół. Zbigniew S.Grzyb (redaktor naczelny) tel. (+48) (0) 604 40 09 85
Jezy Karkoszka (sekretarz redakcji) tel. (+48 33) 875-28-03
Adres redakcji : ul.Legionów 7, 34-120 Andrychów
http://www.forum.man.pl   e - mail: forum@man.pl
Wydawca: Firma Promocyjna "F U N G U S"
tel/fax.033/ 75-42-91, e-mail: fungus@in.com.pl
Druk: Drukarnia "Scal" Tomice 145 43-300
Wadowice tel/fax.033/ 737-159
Wykonanie witryny WWW: Szczepański Studio
Materiałów nie zamówionych redakcjanie zwraca i zastrzega sobie prawo dokonywania skrótów oraz zmiany tytułów i adiustacji nadesłanych tekstów. Redakcja nie odpowiada za treść zamieszczanych reklam i ogłoszeń.

Przejście na "Strony Demokracji"

strony3.gif (749 bytes)