Wejście

WEJŚCIE


"Nowe Forum Gospodarcze"
pismo informacyjno - gospodarcze powiatów wadowickiego i suskiego,
Nr 5 - 6 (19 -20), 24 maja - 24 czerwca 2000,
INDEX 35547X ISSN 1507 - 0026

Numer gazety można kupić w kioskach "Ruch", w sklepach z prasą i w urzędach pocztowych na terenie powiatów wadowickiego i suskiego.