Chrześcijańska "droga do sukcesu"Chrzescijanska droga do sukcesu.jpg (18141 bytes)

Jak osiągnąć sukces w swym życiu? Nad takim problemem zastanawia się zapewne wielu, zwłaszcza młodych ludzi. Odpowiedzi na to frapujące pytanie próbują udzielić przedstawiciele Katolickiego Stowarzyszenia "Civitas Christiana", którzy wespół z członkami Opus Dei przeprowadzają właśnie cykl wykładów w ramach sesji pod wspólnym hasłem "Droga do sukcesu". Dwa pierwsze spotkania odbyły się już w marcu br. w Bochni i Brzesku. Kolejne, zaplanowane na kwiecień, miały miejsce w Dąbrowie Tarnowskiej (10 bm.), Oświęcimiu (15 IV), Tarnowie (17 IV) i Nowym Sączu (25 IV). ?W trakcie spotkań ich uczestnicy mieli nie tylko sposobność do tego, by wraz z wykładowcami zastanowić się nad wyborem swej drogi życiowej, ale także do refleksji nad tak popularnym dzisiaj, choć opacznie na ogół rozumianym i traktowanym niemal jak fetysz, słowem "sukces".


 Błogosławiony Josemaria Escriva

Błogosławiony Josemaria Escriva urodził się 9 stycznia 1902 roku w Barbastro, w Hiszpanii. Święcenia kapłańskie otrzymał 28 marca 1925 roku w Saragossie. Z Bożego natchnienia 2 października 1928 r. założył w Madrycie Opus Dei, które otworzyło wszystkim wiernym nowa drogę do świętości w świecie. Droga ta polega na wykonywaniu pracy zawodowej i spełnianiu obowiązków osobistych, rodzinnych i społecznych w taki sposób, żeby stać się zaczynem gorliwego życia chrześcijańskiego wszędzie tam, gdzie się jest. 14 lutego 1930 r. Bł. J. Escriva , dzięki łasce Bożej, zrozumiał, że Opus Dei musi rozwijać swoja pracę apostolską także wśród kobiet. 14 lutego 1943 r. założył Stowarzyszenie Kapłańskie Świętego Krzyża, nierozerwalnie związane z Opus Dei.

16 czerwca 1950 r. Stolica Apostolska udzieliła ostatecznej aprobaty Opus Dei, a 28 listopada 1982 r. erygowała je jako Prałaturę personalną. Błogosławiony Josemaria pragnął takiej formy prawnej i przewidział ją. W chwili jego śmierci, 26 czerwca 1975 roku, Opus Dei działało już na pięciu kontynentach i liczyło ponad 60 tysięcy członków 80 narodowości, służących Kościołowi w tym samym duchu całkowitego zjednoczenia z Ojcem Świętym i Biskupami oraz głębokiej czci dla nich, jakim zawsze żył błogosławiony Josemaria Escriva. Założyciel Opus Dei został beatyfikowany przez Jana Pawła II w Rzymie, 17 maja 1992 roku. Jego ciało spoczywa w Prałackim Kościele Matki Boskiej Królowej Pokoju w Rzymie.

9 stycznia 2002 roku przypadła setna rocznica urodzin błogosławionego Josemarii Escrivy. Jej obchody będą trwały na całym świecie przez rok.


 Opus Dei - Dzieło Boże

Opus Dei to wewnątrzkościelna struktura, do której w ponad 60 krajach należy około 84 tysiące osób - świeckich i duchownych. Wielokrotnie więcej sympatyzuje z dziełem. Do 1982 r. Opus Dei było kościelnym stowarzyszeniem świeckim. W 1982r. stało się pierwszą w Kościele prałaturą personalną, czyli diecezją, która nie obejmuje określonego terytorium, ale grono osób. W Opus Dei nie składa się ślubów, wzajemne związki regulowane są na mocy umowy prawnej - prałatura zobowiązuje się rozwijać duchowość, kształcić wstępującego. Członkowie mają zaś obowiązek żyć zgodnie z określonymi wymaganiami, przestrzegać rozkładu dnia, obejmującego uczestnictwo we mszy i modlitwę. Poza tym raz w tygodniu powinni przystępować do sakramentu pokuty u stałego spowiednika i bronić zasad moralności katolickiej, gdziekolwiek się znajdą.

Członkowie prałatury nie ukrywają przynależności do dzieła, choć jej nie manifestują. W Polsce Opus Dei działa od 1989 r. Ośrodki dzieła znajdują się w Warszawie, Krakowie i Szczecinie. W Warszawie dzieło posiada 5 domów, a w Woli Bożej koło Mińska Mazowieckiego znajduje się ośrodek formacyjny.

Dużą popularnością cieszą się w Polsce pisma założyciela Opus Dei bł. Josemarii ("Droga", "Bruzda", "Kuźnia" i inne) których łączny nakład przekroczył już 100 tys. egzemplarzy.

z materiałów Opus Dei w internecie: www.opusdei.org


Bł. Josemaria Escriva de Balaguer
DROGA

Charakter

Niech twoje życie nie mija bezpłodnie. Bądź czynny i użyteczny. Zostaw pamięć po sobie. Świeć blaskiem Wiary i Miłości.

Życiem apostolskim zacieraj brudne i grząskie ślady pozostałe po znieprawionych siewcach nienawiści. Na ziemskich drogach rozniecaj ogień Chrystusowy, który nosisz w sercu.

* * *

Nie mów: "Taki już jestem... To sprawa mego charakteru". Nie - to sprawa braku charakteru. Bądź mężczyzną - esto vir.

* * *

Odwróć się od kusiciela, gdy szepce ci do ucha: "Po co utrudniasz sobie życie?"

* * *

To co powiedziałeś przed chwilą, powiedz innym tonem, bez gniewu; wzmocnisz swoje stanowisko, a zwłaszcza nie obrazisz Boga.

* * *

Nie odkładaj roboty do jutra.

Nie obawiaj się prawdy, choćby ta prawda miała spowodować twą zgubę.

* * *

Dlaczego tak bardzo martwisz się tym, co o tobie mówią? O ile gorzej byłoby, gdyby Bóg cię opuścił. Wytrwaj w dobrym, a na resztę wzrusz ramionami.

* * *

Czy nie sądzisz, że równość, jak ją powszechnie rozumieją, jest synonimem niesprawiedliwości?

* * *

Wiara, radość, optymizm. Głupotą byłoby zamykanie oczu na rzeczywistość.

* * *

Iść na kompromis? Określenie "trzeba iść na kompromis" jest wyjęte ze słownika tych, co rezygnują z walki, wygodnisiów, chytrusów i tchórzy, gdyż czują się pokonani, zanim zaczęli.

CDN

przedruk za J.Escriva de Balaguer "Droga", Księgarnia Św. Jacka 1991 r.